Με το σύστημα μίξης Dieselblend της Prins AutoGas είναι δυνατή η μετατροπή σε Diesel κινητήρες.

Το σύστημα μίξης Dieselblend Yγραερίου – Diesel εγκαθίσταται σε Diesel κινητήρες (από Euro 3) και λειτουργεί ταυτόχρονα με το αρχικό σύστημα διαχείρισης του κινητήρα. Το σύστημα επικοινωνεί (μόνο για ανάγνωση) με το ECU μέσω CAN-Bus για να διασφαλιστεί πλήρως η ηλεκτρονική ελεγχόμενη ανάφλεξη του ορθού ποσού του LPG, που αντιστοιχεί στον κινητήρα του οχήματος. Τα μέρη του συστήματος είναι εργοστασιακής ποιότητας και ειδικά σχεδιασμένα για τέτοιες εγκαταστάεις. Τα επιμέρους εξαρτήματα συμμορφώνονται με τους αυστηρότερους κανονισμούς και τις πιστοποιήσεις.

Χρησιμοποιώντας παραμέτρους, όπως η ταχύτητα του κινητήρα, η πίεση του turbo, το ποσοστο της ανάφλεξης, η θέση του πεντάλ επιτάχυνσης, η ροπή του κινητήρα και η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού, το σύστημα καθορίζει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ Diesel και LPG.

Η εταιρία παρέχει διαγνωστικό λογισμικό πλήρως μεταφρασμένο στα Ελληνικά, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων του συστήματος Diesel για βέλτιστη απόδοση και μείωση των ρύπων.