Πνεύμονας Pro Boost

Πνεύμονας Pro Boost

 

 

  • Διάφραγμα μονού σταδίου
  • Αισθητήρας Θερμοκρασίας Νερού
  • Μεταβλητήπίεση: 150 kPa σύφωνα με την απόλυτη πίεση
  • No bleeding operation needed
  • Μέγιστη ισχύς τροφοδοσίας με σύστημα: 160 kW
  • Έγκριση: R67-01
Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

29 Ιουνίου 2017